Menu
Skip to content

Termeni și condiții

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE APEX DEVELOPER & CONTRACTOR S.R.L. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), APEX DEVELOPER & CONTRACTOR S.R.L. are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană prin completarea câmpurilor din formularul on-line.

APEX DEVELOPER & CONTRACTOR S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastră, prin mijloace automatizate/manuale.

Scopul prelucrării datelor este cel de realizare de activități de marketing direct.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopul mai sus indicat.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către APEX DEVELOPER & CONTRACTOR S.R.L. în calitate de operator și sunt comunicate numai împuterniciților acestuia.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, precum și pe http://www.dataprotection.ro/.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: contact@apexdev.ro.

 1. INTRODUCERE

Accesul și folosirea Site-ului fac obiectul prezentelor Termeni și Condiții («Termeni si Condiții») și legilor aplicabile.

Politica noastră de confidențialitate, care este parte a prezentelor Termeni și Condiții, descrie în detaliu cum colectăm, folosim și prelucrăm informațiile Utilizatorilor când aceștia navighează pe Site, precum și drepturile lor cu privire la datele lor și este disponibilă într-un document separat accesibil la urmatorul link https://apexdev.ro/confidențialitate/.

Pentru a putea utiliza Site-ul, Utilizatorii trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani și să fie de acord cu folosirea cookie-urilor.

Dacă nu sunteți de acord cu prezentele Termeni și Conditii sau cu o parte din prezentele Termeni și Condiții, vă rugăm să nu folosiți Site-ul.

 1. DEFINIȚII

„Site”

www.apexdev.ro

„Societatea” APEX DEVELOPER & CONTRACTOR S.R.L., societate de drept român, cu sediul social în loc. Constanta, Str. Sulmona nr. 30, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J13/145/2017, CUI: 36976621.

„Utilizatorul/Utilizatorii”

Orice utilizator(i) care navighează și/sau citește(sc) și/sau folosește(sc) și/sau își creează cont pe Site și/sau se abonează la Newsletter.

„Newsletter”

Orice știre, informație, noutate transmisă Utilizatorilor abonați de către Societate sub forma unei broșuri sau sub orice altă formă.

„Cont”

Reprezintă o colecție de informații personale ale Utilizatorilor care le permite să acceseze toate zonele Site-ului Societății.

„Contract”

Contractul încheiat între Utilizator și Societate, conform prezentelor Termene și Condiții.

„Date cu caracter personal”

Orice informație în legatură cu Utilizatorul care permite identificarea sa în mod direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la nume, prenume, sex, data nașterii, număr de telefon, e-mail, adresa, etc. și care sunt furnizate de Utilizator cu scopul creării unui Cont pe Site, abonării la Newsletter, a transmiterii de opinii și sugestii, a publicării de materiale sau pentru orice alte scopuri.

 1. ACCESAREA SITE-ULUI

3.1. Utilizatorii pot accesa Site-ul pur și simplu pentru informare, în acest caz acceptând faptul că nu pot vizualiza toate zonele.

3.2. Există zone în Site care necesită înregistrare (de ex. crearea unui Cont) sau completarea unui Formular de Contact) sau abonare (de ex. Newsletter-ul).

La momentul înregistrării Contului pe Site, Utilizatorul poate opta și pentru primirea unui Newsletter (oferte comerciale, invitații la evenimente, oferte speciale ocazionate de anumite aniversări și alte tipuri de informări).

3.3. În cazul Newsletter-ului, fiecare ediție/alertă conține și modalitatea de dezabonare; odată accesată această opțiune, dezabonarea se aplică imediat, nefiind necesare alte confirmări din partea Utilizatorilor. Dezabonarea de la primirea Newsletter-ului nu implică și dezactivarea/ștergerea Contului Utilizatorilor.

3.4. În funcție de tipul de înregistrare (creare Cont pe Site, abonare Newsletter, completarea Formular de Contact etc), Utilizatorului îi pot fi solicitate date precum: nume, prenume, sex, data nașterii, adresă email, adresă poștală, telefon, etc. Aceste date sunt folosite pentru identificarea, validarea sau completarea Contului de abonat sau pentru contactarea directă prin email sau telefon a Utilizatorului.

 1. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

4.1. Înregistrarea și folosirea Site-ului constituie consimțământul expres și neechivoc al Utilizatorului cu privire la încheierea Contractului care include prezentele Termene și Condiții și Politica de confidențialitate.

4.2. Contractul dintre Societate și Utilizatorul care dorește crearea unui Cont pe Site sau Înregistrarea într-un Formular de Contact se încheie numai dacă sunt urmați toti pașii enumerați mai jos:

 1. a) vârsta Utilizatorului este de minim 18 ani;
 2. b) Utilizatorul accesează site-ul web www.apexdev.ro;
 3. c) Utilizatorul citește cu atenție prezentele Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate anexată și își exprimă consimțământul cu privire la acestea bifând căsuța „Sunt de acord cu Termenii și condițiile și cu Politica de confidențialitate”;
 4. d) Utilizatorul își creează un Cont sau se înregistrează într-un Formular de Contact prin completarea și transmiterea informațiilor reale despre sine, menționate în formularul de înregistrare de pe Site;
 5. e) Utilizatorul accesează pentru prima oară Contul său folosind numele de utilizator și parola, care nu vor fi făcute cunoscute niciunei persoane.

În cazul în care numele de utilizator și parola au fost furate sau compromise, vă rugăm să notificați imediat Societatea prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@apexdev.ro.

4.3. Contractul va fi considerat ca fiind încheiat în momentul în care Utilizatorul primește o confirmare în acest sens de la Societate sub forma unui e-mail transmis la adresa menționată la momentul creării Contului menționat la punctul 4.2 litera d)., cu excepția situației în care Utilizatorul nu dorește crearea unui Cont pe Site, în acest caz contractul fiind considerat încheiat dacă sunt urmați pașii menționați la punctul 4.2 literele a) – c).

4.4. Prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții, Utilizatorul înțelege că orice alte angajamente ulterioare sau concomitente în legătură cu prezentele Termeni și Condiții este înlocuită de prezentele Termene și Condiții. Prezentele Termeni și Condiții nu creează drepturi pentru terțe persoane.

 1. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Contractul se consideră încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

5.2. Utilizatorul poate înceta folosirea Contului creat pe Site în orice moment, prin ștergerea Contului creat sau prin trimiterea unui mesaj automat în Formularul de Contact cu textul DEZABONARE.

5.3. Societatea își rezervă dreptul de a suspenda sau șterge imediat Contul creat de către un Utilizator în orice moment și fără notificare:

 1. a) în cazul în care constată faptul că acesta nu respectă prevederile prezentelor Termeni și Condiții sau ale altor politici publicate pe Site;
 2. b) în cazul nefolosirii Contului pe o perioadă îndelungată.

5.4. Utilizatorul înțelege ca după încetarea Contractului să nu încerce să efectueze o nouă înregistrare de Cont pe Site, însă va putea folosi Site-ul numai în scop informativ, cu respectarea condițiilor de la punctul 4.2 literele a) – c).

5.5. În cazul în care Contractul va înceta, prevederile secțiunilor 5, 8, 11 si 12 vor rămâne aplicabile.

 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

6.1. Societatea respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora și solicită Utilizatorilor ca și aceștia să se conformeze oricăror drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate sau de terțe persoane.

6.2. Conținutul și elementele grafice ale Site-ului, incluzând, dar fără a se limita la întregul conținut textual, surse tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, sunt deținute de Societate și/sau, după caz, de Partenerii comerciali ai Societății. Acestea sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor și prin alte legi și tratate. Societatea nu își asumă răspunderea pentru veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuală deținute de către Partenerii săi comerciali și care sunt utilizate pe Site ca urmare a acordului acestora din urma. În situația în care conținutul site-ului face referire la Partenerii comerciali ai Societății, în concret fie la drepturi de proprietate intelectuală ale acestora, fie la activitățile comerciale pe care aceștia le desfășoară, respectiv campanii comerciale, produse și servicii, prețuri etc., Societatea nu poartă răspunderea asupra acurateții și legalității informațiilor unui astfel de conținut, care este pus la dispoziție în integralitate de către Partenerii comerciali, aceștia din urmă purtând întreaga răspundere legală cu privire la acest conținut.

6.3. Prin folosirea anumitor instrumente specifice ale Site-ului, acolo unde este precizat, Utilizatorii își cedează, către Societate, drepturile de proprietate intelectuală incluzând, dar fără a se limita la textele publicate pe Site, fișierele încărcate pe Site.

6.4. Utilizatorii au obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Societății, precum și ale Partenerilor săi promovați pe Site, prevăzute de legislația în vigoare. Utilizatorilor le este interzis să folosească orice imagine, marcă sau semn aparținând Societății sau terțelor persoane, dacă nu au obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor legali.

6.5. Utilizatorii pot vizualiza, descărca și imprima pagini alte Site-ului numai pentru uzul personal, care face obiectul restrictiilor menționate mai jos sau în orice alte clauze din prezentele Termeni și Conditii. Orice utilizare a conținutului pentru alte scopuri decât scopul personal, poate fi efectuată numai cu obținerea în prealabil a consimțământului scris al Societății și prin indicarea sursei informației.

În acest sens, Utilizatorilor le este interzis:

 • să republice materialele de pe Site (incluzând republicarea pe alte site-uri);
 • să vândă, închirieze sau sub-licențieze materialele de pe Site;
 • să prezinte orice materiale de pe Site în public;
 • să reproducă, duplice, copieze sau exploateze materialele de pe Site în scopuri comerciale;
 • sa redistribuie materialele de pe Site, cu excepția conținutului specific sau făcut expres disponibil pentru redistribuire.

Cererile pentru folosirea conținutului Site-ului pentru alte scopuri decât cel personal pot fi adresate la adresa: B-dul Mamaia nr. 269, et. 3, loc. Constanta.

6.6. Aceste Termeni și Condiții nu garantează Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, la conținutul deținut de alte persoane și publicat pe Site, la mărcile, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deținute de Societate.

6.7. Având în vedere faptul că Societatea dorește îmbunătățirea experienței Utilizatorilor pe Site, aceasta încurajează opiniile și sugestiile; totuși, Societatea poate folosi comentariile sau sugestiile fără niciun fel de obligație față de Utilizatori.

 1. UTILIZAREA SITE-ULUI

7.1. Utilizatorii nu au dreptul:

 1. a) să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să constituie o utilizare abuzivă;
 2. b) să folosească Site-ul într-o manieră sau să întreprindă vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii Site-ului sau deteriorarea performanței, disponibilității sau accesibilității Site-ului;
 3. c) să folosească Site-ul în orice manieră care este ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă sau în conexiune cu orice activitate ilegală, frauduloasă sau prejudiciabilă;
 4. d) să folosească Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, Trojan horse, viermi sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor;
 5. e) să conducă orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fără a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu Site-ul, fără consimțământul prealabil și scris al Societății;
 6. f) să folosească datele colectate de pe Site pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzând, dar fără a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing și adresare directă prin poștă;
 7. g) să folosească datele colectate de pe Site pentru a contacta persoane fizice, juridice sau alte persoane și entităț
 8. RENUNȚĂRI ȘI CESIUNI

8.1. Nicio situație în care Societatea nu acționează de îndată pentru realizarea unui drept al său nu va fi interpretată ca o renunțare la acel drept sau la realizarea acestuia.

8.2. Dacă o prevedere din prezentele Termeni și Condiții se va dovedi nevalidă sau fără efect, celelalte prevederi nu vor fi afectate de aceasta, rămânând în vigoare și pe deplin valide, fiind interpretate în sensul cel mai extins permis de lege.

În cazul de mai sus, prevederea nevalidă sau fără efect va fi înlocuită printr-o alta, acceptabilă din punct de vedere legal, și care să producă efecte juridice cât mai apropiate de intenția Societății. Cele de mai sus se aplică și în cazul omisiunilor.

8.3. Utilizatorii nu își pot ceda parte sau totalitatea drepturilor, în temeiul prezentelor Termeni și Condiții.

8.4. Societatea își poate ceda drepturile către oricare dintre subsidiarele sau filialele sale, ori către orice succesor în drepturi asociat cu Site-ul.

 1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1. Societatea pune la dispoziție Site-ul „CA ATARE”, „CU TOATE VICIILE” și „ASTFEL CUM ACESTA ESTE DISPONIBIL”, fără vreo garanție expresă sau implicită. NEGĂM DE ASEMENEA ORICE GARANȚIE, INCLUSIV ORICE GARANȚII DE COMERCIALIZARE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, PRECIZIE PENTRU UN SCOP SAU NEVOIE SPECIALĂ. NU GARANTĂM CĂ REZULTATUL CARE POATE FI OBȚINUT DIN UTILIZAREA SITE-ULUI VA FI EFECTIV, SIGUR SAU PRECIS SAU CĂ VA ÎNTRUNI CERINȚELE UTILIZATORULUI.

9.2. Societatea nu garantează ca Site-ul va fi disponibil în mod constant sau disponibil.

Dacă sunt necesare lucrări de întreținere și Site-ul nu este disponibil pentru motive de întreținere, Societatea va informa Utilizatorii la momentul accesării Site-ului.

Societatea nu va fi răspunzătoare pentru căderi de internet/rețea și, în special, pentru căderi din cauza cărora Site-ul nu poate fi accesat ca urmare a unor dificultăți tehnice sau de altă natură care se regăsesc în afara sferei de influență a Societății, de ex. forța majoră, culpa terțelor persoane.

9.3. Societatea nu răspunde pentru datele personale inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizatori, în special pentru cele furnizate de minori, cu scopul de a crea aparența vârstei minime de 18 ani, în vederea creării unui Cont pe Site.

9.4. Utilizatorul înțelege faptul că Societatea nu are control și nici obligația de a acționa cu privire la:

 1. a) conținutul care este accesat de către Utilizator prin intermediul Site-ului;
 2. b) efectul conținutului asupra Utilizatorului accesat prin intermediul Site-ului;
 3. c) interpretarea sau utilizarea de către Utilizator a conținutului Site-ului;
 4. d) acțiunile pe care le întreprinde Utilizatorul ca urmare a accesării conținutului Site-ului;
 5. e) conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decența materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către alte site-uri, de politica de confidențialitate și de termenii și condițiile practicate de aceș Se recomandă consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal. Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informațiilor colectate pe acest Site;
 6. f) prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate pe Site și care provin din surse externe;
 7. g) prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site.

9.5. Societatea nu își asumă răspunderea pentru nicio dauna indirectă, specială, incidentală care rezultă din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Site-ul.

9.6. Utilizatorul înțelege că produsele sau promoțiile comerciale promovate pe Site nu aparțin Societății, ci Partenerilor comerciali ai acesteia și că prețurile afișate sunt informative și pot suferi modificări neanunțate, pentru care Societatea nu își asumă răspunderea juridică. Prezentările afișate pe Site privind produsele, serviciile și promoțiile prezentate pe Site aparțin în exclusivitate Partenerilor comerciali care sunt răspunzatori pe deplin conform legii de informațiile furnizate.

9.7. Utilizatorul înțelege că Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termeni și Condiții.

9.8. Utilizatorul înțelege că în cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse/promoții ale Partenerilor comerciali ai Societății au fost afișate gresit, Societatea își alocă dreptul de a modifica informațiile afișate pe Site, fără a i se putea atrage răspunderea.

9.9. Utilizatorul înțelege că imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele Partenerilor comerciali ai Societății, livrate, pot diferi în orice mod, atât ca imagine cât și datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără a putea atrage răspunderea Societății.

9.10. Societatea nu garantează utilizarea optimă a Site-ului decât prin utilizarea browserului Internet Explorer cel puțin la nivelul versiunea 9, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

 1. DECLARAȚIE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

10.1. Dacă sunteți client sau potențial client al proiectelor rezidențiale dezvoltate de Apex Developer & Contractor:

Colectăm date cu caracter personal în urma celor mai multe interacțiuni cu dvs., precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre.

Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt următoarele:

 1. a) date necesare pentru transmiterea unei oferte în urma solicitării dvs. și pentru menținerea contactului cu dvs.(de exemplu, nume, prenume, e-mail, telefon, adresă);
 2. b) informații despre solicitarea dvs., inclusiv cerințe speciale și preferințe legate de apartament;
 3. c) date suplimentare necesare încheierii contractelor între dvs. și noi (de exemplu, pentru încheierea unui contract de închiriere, vom avea nevoie de seria și numărul actului de identitate precum și de adresa dvs., iar pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare vom avea nevoie de CNP-ul dvs. pentru autentificarea actului de către un notar public);
 4. d) informații despre autovehiculele pe care este posibil să le aduceti pe proprietatea noastră, de exemplu număr de înmatriculare;
 5. e) informațiile pe care le furnizați cu privire la preferințele dvs. de marketing;
 6. f) datele personale furnizate de dvs. în vederea înscrierii și abonării la newsletter;
 7. g) recenzii și opinii referitoare la serviciile noastre;
 8. h) orice alte tipuri de informații pe care alegeti să ni le furnizaț

De asemenea, camerele de supraveghere și alte măsuri de securitate aflate pe proprietățile noastre pot capta sau înregistra imagini ale dumneavoastră, locatarilor și vizitatorilor în locuri publice (cum ar fi intrările în sediu sau holurile locației), precum și datele dvs. de localizare (prin imaginile surprinse de camerele de supraveghere).

Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract vom fi în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu:

(i) dacă nu doriți să ne dati nume, prenume, adresă de e-mail sau număr de telefon în cazul în care solicitați o ofertă, nu vom putea să realizăm și să transmitem oferta solicitată, sau (ii) având în vedere obligațiile legale în vigoare, în măsura în care nu doriți să acordați notarului public CNP-ul dvs. pentru completarea și autentificarea contractului de vânzare, nu vom putea încheia contractul cu dvs.

Dacă sunteți potențial angajat

Colectăm informațiile din CV-ul trimis de dvs. precum și orice altă informație transmisă odată cu CV-ul și/sau în cadrul interviurilor la care v-ați prezentat.

Dacă sunteți vizitator în cadrul locațiilor noastre

Camerele de supraveghere pot capta sau înregistra imagini ale vizitatorilor în locuri publice (cum ar fi intrările în locațiile noastre).

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet

Pentru citirea informațiilor existente pe site nu este necesară oferirea datelor personale.

Totuși, în scopul exploatării tehnice a portalului, colectăm ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de Internet.

Pentru utilizarea unor servicii (ex. formularul de contact) sunt necesare anumite date personale. Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea corespunzătoare operațiunii utilizate pe site.

10.2. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, modificată și completată („Legea nr. 677/2001”), Societatea va colecta datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, numai în scopuri comerciale și de marketing, creării Contului Utilizatorilor pe Site, asigurării abonamentului Utilizatorilor la Newsletter, precum și în scopuri de comunicare directă prin SMS sau telefon.

10.3. Societatea se obligă să respecte urmatoarele obligații:

 1. a) va acționa întocmai pentru realizarea scopului sus menționat;
 2. b) va aplica măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Prin accesarea Site-ului, înregistrarea Contului și/sau abonarea la newsletter, Utilizatorul confirmă și este de acord, în mod expres și neechivoc, ca Societatea să prelucreze datele sale cu caracter personal pentru realizarea scopului de mai sus.

10.3. Societatea va prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorului pe întreaga perioadă de timp necesară atingerii scopului de mai sus și chiar ulterior, în conformitate cu legislația aplicabilă.

10.4. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Utilizatorul are, în calitate de persoană vizată, urmatoarele drepturi:

 1. a) dreptul de a obține de la Societate, la cerere și în mod gratuit, după caz, confirmarea că datele sale cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Societate sau de Partenerii săi comerciali, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte, transformarea acestora în date anonime, precum și notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni efectuate conform celor de mai sus;
 2. b) dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
 3. c) dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității Utilizatorului, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte sau reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care îl afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date astfel cum a fost descrisă anterior;
 4. d) dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și/sau justiției pentru apărarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, în atenția Societății. Refuzul de a furniza datele cu caracter personal necesare pentru realizarea scopului menționat mai sus, precum și solicitarea ulterioară de ștergere a datelor personale ale Utilizatorului implică ștergerea din sistem a Contului Utilizatorului și/sau dezabonarea de la Newsletter și imposibilitatea de a primi informații despre promoțiile Societății.

Daca unele dintre datele Utilizatorului sunt incorecte, acesta este rugat să contacteze Societatea cât mai curând posibil.

 1. ÎNCĂLCAREA PREZENTELOR TERMENI ȘI CONDIȚII

11.1. Fără prejudicierea altor drepturi ale Societății sub aceste Termene și Condiții, dacă Utilizatorii încalcă prezentele Termeni și Condiții în orice fel sau dacă Societatea suspectează în mod rezonabil că aceștia au încălcat prezentele Termeni și Condiții, Societatea poate:

 1. a) transmite Utilizatorilor una sau mai multe atenționări formale;
 2. b) suspenda temporar accesul Utilizatorilor pe Site;
 3. c) dezactiva Contul Utilizatorilor pe Site;
 4. d) interzice în mod permanent accesul Utilizatorilor pe Site;
 5. e) bloca accesul la Site al aparatelor tehnice care folosesc adresa de IP a Utilizatorului;
 6. f) contacta unul sau pe toți furnizorii de servicii de internet ai Utilizatorului pentru a le solicita blocarea accesului Utilizatorului pe Site;
 7. g) iniția acțiuni legale împotriva Utilizatorilor, fie pentru încălcarea Contractului sau altele asemenea.

11.2. În cazul în care Societatea suspendă, interzice sau blochează accesul Utilizatorului la Site sau la o parte din Site, Utilizatorul nu trebuie sa întreprindă nicio acțiune care să împiedice o asemenea suspendare, interdicție sau blocare.

 1. DREPT APLICABIL ȘI INSTANȚA COMPETENTĂ

12.1. Aceste Termeni și Condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu dreptul român.

12.2. Se va încerca în prealabil rezolvarea oricărei dispute în legatură cu prezentele Termeni și Condiții, pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către Utilizator. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi adresată spre soluționare instanței române competente.

12.3. Consumatorii nu pot renunța la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlătură sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceștia.

 1. PREVEDERI DIVERSE

13.1. Societatea își rezervă dreptul de a modifica / completa prezentele Termeni și Condiții în orice moment, care vor fi publicate pe Site.

În cazul în care o modificare/completare aduce atingere drepturilor Utilizatorului, Societatea îl va notifica prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail asociată Contului.

Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior intrării în vigoare a unor modificări/completări, Utilizatorul este de acord să le respecte.

Utilizatorul este sfătuit să verifice periodic prezentele Termene și Condiții.

ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL NU DOREȘTE SĂ ACCEPTE PREZENTELE TERMENE ȘI CONDIȚII, INCLUSIV MODIFICARILE/COMPLETĂRILE ACESTORA, TREBUIE SĂ ÎNCETEZE SĂ MAI FOLOSEASCĂ SITE-UL.

13.2. Utilizatorii ne pot contacta:

 1. a) prin poșta: Constanta, Str. Sulmona nr. 30.
 2. b) prin e-mail: contact@apexdev.ro.

13.3. Societatea informează, prin prezenta, Utilizatorul că va desfășura activități de marketing și va transmite informații de marketing Utilizatorului, ca urmare a exprimării consimțământului prin bifarea căsuței de mai jos.

 • Utilizatorul este expres de acord cu primirea informațiilor de marketing din partea Societății
 • Utilizatorul este expres de acord cu prezentele Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate

Talent ilustrátora a básník nemohli mít se ženami žádný jiný vztah, s výjimkou srdečného: „I kdyby existovala statečná cialis cena žena, která by byla schopna vidět vnitřní krásu polokótištějšího astmatického spuštěného S nosem, podle stejné liry, „síla jakéhokoli slona“, manželství pro epileptiku, bylo zákonem nemožné. “

Vizitează-ne

Str. Sulmona, nr. 30
Constanța, CT, România

Sună acum

Birou: +40 742 422 739